Programlar


Online derslerimizle birlikte haftada 7 gün, konusunda uzman eğitmenlerimizle çalışabilirsiniz.


Atölyeler, etkinlikler, kamplar, buluşmalar, yoganın inter ve trans disipliner pek çok alanında çeşitli çalışmalar için etkinlik takvimimizi inceleyin.

Yoga Eğitmenleri için Fasya Programı:

Nedir?
Fasya beynin bedendeki uzantısı olarak kabul edebileceğimiz, biyodinamik, yönetici ve adaptatif bir sistemdir. Yani fasya, iç-dış, aşağı-yukarı tüm uyaranlara karşı hassas, deyim yerindeyse, önce bizi tüm ölçeklerde kuşatan ve bu kapsamla bizi dünyaya bağlayan ana sistemimiz. Güncel ve bilimsel bakışla, başta kronik ağrı ile teşhis edilen neredeyse tüm rahatsızlıkların fasya üzerinde izi ve işaretleri olduğu düşünülüyor. Bu sistem, bağışıklık, gençlik, canlılık, hareket sözcük dağarcığı ve inceliği üzerinde doğrudan etkili. Sports and Fascia'da yoga eğitmenlerine özel olarak yapacağımız bu çalışmada fasyanın getirdiği bütüncül yaklaşımı yoganın evrensel diline entegre ederek, beraber bedene yeniden bakacağız.

Kazanımlar:
Program katılımcılara;
-İncelikli hareket üzerinden yoga asanalarında fasyal zincirlerin aktivasyonunu
-Fasya üzerine ders sekanslamayı
-Kontrendikasyonlar için adaptasyonlar ve, nöroaktivasyonun niteliğini kurgulamayı
-Asanalarda fasya üzerinden sürdürülebilirlik üzerine yeni bir anlayış geliştirmeyi ve asanaları yüzeysellikten uzaklaştırmayı
-Geleneksel yoga tekniklerini fasya perspektifinden efektif kurgulamayıTerapötik ve vinyasa yoga yaklaşımı ile beraber öğretmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma sonunda katılımcılara YACEP Onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

Fasya Temelli Yoga’nın 6 ana dayanağı

1-Güvenli Alan: Rehber, çalışmadan önce danışanda bir “güven” nörosepsiyonu yaratmalıdır. Bunun için başlangıçta diyalog kurmak, vagal sinirleri aktive etmek, nefes ve meditasyon teknikleri, oryantasyon gibi uygulamalarla kişiyi ana ve bedene dönme deneyimini davet etmek, sensorimotor hareket ve somatik basit hareket teknikleri ile beden ile yeniden güvenle bağ kurdurmak rehberin sunabileceği uygulamalardır.

2-Gençlik iksiri: Yin yoga kalitesindeki fasyal esnemelerde danışanlar pozlarda 5 ila 15 dakika aralığında tutulur. Pozun çıkış anından dinlenmeye geçilmesi itibariyle dokuya taze su hücum eder. Bu durum, hücreler arası matriksteki sıvının yenilenmesi etkisini yaratır.

3-Güç: Fasyanın çelikten de dayanıklı olan üç boyutlu yapısı, yaylanma egzersizleri ve titreşim ile gelen kinetik enerjiyi depolar ve bunu yapısal kuvvete dönüştürür. Fasyanın güzelliği depolanan bu enerjinin pek çok farklı boyutta daha dönüştürülebilir olmasıdır. Bu egzersizlere danışanın tam olarak hazırlanması fasya temelli yoga prensibinde 6 hafta sürer.

4- Hareket ile konuşmak: Fasya temelli yoga için danışanın spontan ve doğaçlama hareketlerindeki dil zenginliği, özgünlük ve incelik önemlidir. Fasya temelli yogada sensorimotor sistemi rafine eden pek çok egzersiz tekniği bulunur.

5-Yavaş ve yumuşak: Fasya temelli yogada kullanılan yumuşak ekipmanlar, yavaş ve farklı çalışma presiplerindeki hareketler ile sekanslandıklarında şuana kadar bilinen tüm duyusal reseptörleri uyarabilirler. Fakat bu başlığın en büyük hediyelerinden biri sinir sistemine self-massage etkisini hissettirmektir.

6-Derinlik: Her fasya temelli yoga dersinin olmazsa olmazı bedenin en derininde yer alan, sıralı diyaframlar ile ifade bulan kubbe ve kavisleri merkezi sinir sistemi üzerinden regüle etmektir. Bedenin en derininde yer alan bu merkezlerin regülasyonu stresin bedendeki yönetilme biçimini etkiler ve fasya temelli yoga anlayışının da merkezini oluşturur.

Online ve yüz yüze gerçekleşen Türkiye çapındaki programlarımız için lütfen stüdyomuz ile iletişime geçin.

TEMMUZ 2021

- Burcu Tuncel ile ELEMENTLERLE YOGA
26-27-28-29 Temmuz / 19:00-21:00 arası / 4 günlük workshop dizisi

Yoganın temel konseptlerinden "Elementler"i dört günlük yoğunlaştırılmış bir pratik ile deneyimlemeye davetlisiniz. Her elemente spesifik olarak hazırlanan asana, pranayama ve meditasyon teknikleriyle son dönemlerde giderek popülerleşen element konseptini kendi bedeninizde gözlemlerek öğrenebileceğiniz 4 günlük bir çalışma hazırladık.

Her çalışma;
Yarım saat yoga kapsamlı teorik anlatım,
10 dakikalık fasya yaklaşımlı ısınma,
1 saatlik yoğun pratik ve yaklaşık 15 dakikalık o günün elementine özgü yeni bir yaklaşımın anlatılacağı nefes ve meditasyon tekniklerini içermektedir.

Kayıt ve detaylı bilgi için info@kubayoga.com adresine mail gönderebilirsiniz.
*Çalışmamız Yoga Alliance Continued Education kapsamında 10 saatlik kredi olarak saydırılabilmektedir.
Çalışma yüzyüze Bursa, Balat'taki stüdyomuzda gerçekleşecek olup, opsiyonel olarak Online katılım seçeneği mevcuttur.